Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 09.11.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 26.09.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 06.09.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 28.04.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 31.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 03.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 27.01.2017


Vytvorené: 06.02.2017 15:20, webman