Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rodiny v hmotnej núdzi dostanú potravinové balíčky - 14. a 28. septembra v Sociálnej výdajni

31.08.2017 - Vážení občania, Slovenský Červený kríž bude v mesiaci september 2017 opäť distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí v poberajú dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto potravinové balíky vyzdvihnúť nasledovne:
 
Štvrtok 14. 9. 2017           
10.00 – 12.00 h, Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie


Štvrtok 28. 9. 2017
10.00 – 12.00 h, Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie


K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.


Vytvorené: 31.08.2017 14:20, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore