Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Rodinný florbalový turnaj

od 16.11.2019 do 16.11.2019
9.00
Školak klub, ZŠ Riazanská 75