Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rodinný beh na Kuchajde. Prihláste sa na tímové bežecké preteky v rámci Dňa detí z Nového Mesta

Rodinný beh na Kuchajde. Prihláste sa na tímové bežecké preteky v rámci Dňa detí z Nového Mesta
13.05.2016 - RODINNÝ BEH NA KUCHAJDE
(Tímové bežecké preteky v rámci Dňa detí z Nového Mesta 5. júna 2016)
 
Kde a kedy sa bude bežať?
V nedeľu 5. júna 2016 na trati okolo jazera Kuchajda v bratislavskom Novom Meste – od najkratšej dištancie pre najmenších na 100 metrov až po mužskú kategóriu na 4 a pol kilometra.
 
Kto sa môže prihlásiť?
Ktokoľvek, od najmenších detí až po veteránov. Pripravených je šesť kategórií:
Mladší predškoláci (do 3 rokov)           – beh na 100 m (začiatok o 10:00 hod.)
Starší predškoláci (od 3 do 6 rokov)    – beh na 250 m (začiatok o 10:30 hod.)
Mladší žiaci (I. stupeň)                       – beh na 800 m (začiatok o 11:00 hod.)
Starší žiaci (II. stupeň)                       – beh na 1500 m (začiatok o 11:30 hod.)
Ženy                                                 – beh na 3000 m (začiatok o 12:00 hod.)
Muži                                                  – beh na 4500 m (začiatok o 12:30 hod.)

Ako sa bude behať?
Beží sa formou rodinných tímov/družstiev.
Účastníci si môžu zostaviť a prihlásiť 2-, 3- alebo 4-členný tím.
Podmienkou vytvorenia tímu je aspoň jeden rodič a dieťa. Zvyšnými členmi môže byť aj „širšia rodina“ – napr. bratranec, strýko, teta.
Pozor, nebeží sa štafetovým spôsobom (t.j. členovia tímu nebudú mať rozdelené úseky, ale každý beží svoju trať podľa zaradenia v kategórii.)
Členovia tímu (deti/mládež) súťažia na príslušnej trati podľa veku. Dospelí naopak iba podľa pohlavia.
 
Ako sa určí víťazný tím?
Výsledok urči súčet umiestnení všetkých členov tímu na svojej trati. Čím bude nižší, tým pre družstvo a jeho celkové umiestnenie lepšie. (Príklad: predškolák skončí na 25. mieste, mama na 45., otec na 2. = 72 bodov.)
Odmenené budú prvé tri tímy s najlepším celkovým výsledkom spomedzi 2-, 3- a 4-členných družstiev.
 
Ako sa môžem prihlásiť?
Prihlásiť svoj tím a seba do svojej kategórie môžete prostredníctvom vyplnenia elektronického registračného formuláru, ktorý nájdete tu: http://www.prihlasovanie.vysledkovyservis.sk/rodinny-beh.php
Prihlasovanie cez internet sa končí 31. mája 2016 o 24.00 hod. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba na mieste v deň konania Rodinného behu – na Kuchajde 5. júna 2016 od 8.00 do 9.30 hod. počas prezentácie štartujúcich.
Tím, ktorý bude prihlásený dopredu, si môže vybrať štartové čísla a bude mať na nich uvedený názov svojho tímu a krstné mená členov družstva.
Prípadná zmena počtu členov tímu, alebo zmena členov tímu je možná aj na mieste.

Čo ak bude veľa prihlásených?
Ak by bolo v kategórii detí veľa prihlásených súťažiacich, bude sa musieť kvôli bezpečnosti bežať na viackrát. Poradie sa urči po poslednom behu po porovnaní všetkých časov. Beží sa postupne, od najmenších, časomiera po každej disciplíne vyrobí priebežné výsledky – stav.

Platí sa štartovné?
Nie, súťažiaci neplatia žiadne poplatky. Rodinný beh je tu pre vás zdarma.
 
Kontaktná adresa:
sunbell@sunbell.sk


Ilustračná snínka: MČ Bratislava - Nové Mesto


Posledná aktualizácia: 06.06.2016 16:50
Hore
Hore
Hore