Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Reklamné, informačné a propagačné zariadenia

Čo vybavíte

Režimu povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení sú podrobené len tie zariadenia, ktoré sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a ktoré sú spojené so stavbou, alebo s pozemkom.

Žiadosť môžete podať

Čo potrebujete Správny poplatok (v eurách):
 
Žiadosť o povolenie na reklamnú stavbu:
na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60,00
na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150,00
Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby:
na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 mdo 20 m2 60,00
na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150,00
Ohlásenie reklamnej stavby:
na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť - je menšia ako 3 m2 30,00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby:
na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 50,00

 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-15.00
Streda 8.00-12.00 13.00-15.00

U koho vybavíte

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk


Vytvorené: 30.04.2013 10:08, webman