Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Reklamné, informačné a propagačné zariadenia

Čo vybavíte

Režimu povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení sú podrobené len tie zariadenia, ktoré sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a ktoré sú spojené so stavbou, alebo s pozemkom.

Čo potrebujete Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,
za každé jednotlivé zariadenie ak je plocha:           
do 15 m2   60,00
od 15 m2 do 40 m2 vrátane 200,00
nad 40 m2 430,00
 
Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-15.00
Streda 8.00-12.00 13.00-15.00

U koho vybavíte

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk


Vytvorené: 30.04.2013 10:08, webman