Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Regulované parkovanie na Tehelnom poli sa začne v decembri, posúva sa aj vydávanie parkovacích kariet

Regulované parkovanie na Tehelnom poli sa začne v decembri, posúva sa aj vydávanie parkovacích kariet
25.09.2020 - Spustenie pilotného projektu rezidentského parkovania v zóne Tehelné pole a okolie sa posúva na december 2020. K novému termínu musela mestská časť pristúpiť pre okolnosti súvisiace s verejným obstarávaním na informačný systém pre potreby regulovaného parkovania.
Procesné úkony v rámci vyhláseného verejného obstarávania spôsobili nemožnosť dodržania pôvodne plánovaných termínov plnení požadovaných zo strany verejného obstarávateľa. Z tohto dôvodu bolo zrušené verejné obstarávanie a bude vyhlásené nové,“ konštatuje sa v návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré miestne zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí 23. septembra. Posunie sa tak aj spustenie registrácie rezidentov s trvalým pobytom v Novom Meste a vydávanie rezidentských kariet. O aktuálnom vývoji a presných termínoch a inštrukciách vás budeme informovať aj na stránke http://www.banm.sk.
Meniť sa bude aj plánovaný termín spustenia celomestskej parkovacej politiky – magistrát hlavného mesta SR Bratislavy už potvrdil, že termín 1. január 2021 nepovažuje za reálny. Predpokladá sa jeho presun až na druhú polovicu budúceho roka.

Viac informácií o pripravovanom projekte regulovaného parkovania v Novom Meste nájdete aj na stránke: https://parkovanie.banm.sk/vitajte/


Vytvorené: 25.09.2020 10:45, Borčin Ján