Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Príspevok za ubytovanie občanov Ukrajiny: Pozor, nové tlačivá mesačných výkazov!

Príspevok za ubytovanie občanov Ukrajiny: Pozor, nové tlačivá mesačných výkazov!
04.07.2022 - V súvislosti s príspevkom za ubytovanie občanov Ukrajiny na úteku pristúpilo Ministerstvo vnútra SR k zmene tlačív – mesačných výkazov, v ktorých oprávnená osoba uvádza údaje o ubytovaných odídencoch a počte nocí. Všetkých žiadateľov o príspevok – občanov poskytujúcich ubytovanie odídencom z Ukrajiny – v tejto súvislosti upozorňujeme, že od dnešného dňa je nutné mesačný výkaz vyplniť a odovzdať na nových tlačivách, ktorého si môžete stiahnuť tu: Vyplnený a podpísaný výkaz za príslušný mesiac je potrebné doručiť Miestnemu úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 (klientske centrum alebo podateľňa), a to do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca – buď osobne, poštou, alebo elektronicky (pozor, nie mailom!) prostredníctvom služby Všeobecná agenda priamo do elektronickej schránky mestskej časti Nové Mesto. Pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie občianskym preukazom (eID kartou) a odosielanú správu podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie dôležité informácie k tejto téme nájdete tu:
https://www.banm.sk/povinnosti-odidenca-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie---------/
 


Vytvorené: 06.07.2022 06:48, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore