Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prísnejšie opatrenia! Od 3. marca zákaz vychádzania už od ôsmej večer, od 8. marca povinné respirátory v obchode a MHD

Prísnejšie opatrenia! Od 3. marca zákaz vychádzania už od ôsmej večer, od 8. marca povinné respirátory v obchode a MHD
02.03.2021 - Na Slovensku začnú platiť ďalšie sprísnené opatrenia. Ich cieľom je zníženie mobility, spomalenie šírenia Covidu-19 a zastavenie nárastu hospitalizácií. Ak sa nové opatrenia do 21. marca neujmú, Slovensko čaká podľa všetkého tvrdé obmedzenie pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.
Vláda na základe rokovaní s vedcami a odborníkmi schválila tieto nové opatrenia. Viaceré z nich však bude musieť ešte spresniť a vysvetliť:
 • Povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. marca vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú rúško).
 • Od 3. marca sa zavádza zákaz vychádzania od 20:00 do 01:00 h – s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce, na neodkladné a plánované lekárske ošetrenie, ale aj na pobyt v prírode a individuálny šport, cesty s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, venčenia psa či mačky do jedného kilometra od bydliska, starostlivosti o hospodárske zvieratá či cesty za veterinárnou starostlivosťou.
 • Nakúpiť si v obchode a navštíviť ďalšie prevádzky, ktoré spadajú pod výnimky, si tak bude možné len od 05:00 do 20:00 h.
 • Umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov nad 65 rokov (pondelok až piatok 09:00 - 11:00 h) aj zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.
 • Od 01:00 do 05:00 zákaz vychádzania neplatí.
 • Ruší sa výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu. Bratislavčania budú môcť ísť do prírody v rámci kraja.
 • Ruší sa výnimka, ktorá povoľuje Covid-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel (vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne.
 • Zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná.
 • Povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
 • Návrh opatrení, ktorý vznikol po rokovaní vlády s vedcami a odborníkmi, počíta so zachovaním možnosti predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.
 • Návrh opatrení tiež počíta so samotestovaním priamo doma a s distribúciou testov na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky sa majú overovať RT-qPCR testom.
 • Umožniť sa má aj samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl dvakrát do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie vhodných overených testov.
 • Zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény.
 • Zvýšiť výšku a dostupnosť pandemickej PN a OČR.
 • Zaviesť Covid-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti
 • Vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m² na jedného zákazníka v predajni.


Vytvorené: 30.03.2021 09:29, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore