Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pripravujeme revitalizáciu Kuchajdy. Ako ju vidíte vy? Vyjadrite svoj názor v priloženom dotazníku do 19. februára

Pripravujeme revitalizáciu Kuchajdy. Ako ju vidíte vy? Vyjadrite svoj názor v priloženom dotazníku do 19. februára
03.02.2017 - Napriek tomu, že naša mestská časť nemá typické mestské centrum, Kuchajda sa vždy v lete stáva dočasným centrom jej športových, kultúrnych a spoločenských aktivít. Máme ju radi. Je to príjemné miesto uprostred mesta. Hoci je milá k väčšine ľudí, k flóre až taká vľúdna nie je. Zeleň pod vplyvom prehrievania mestského prostredia ledva prežíva, preto je veľkou výzvou pre nás všetkých, ako tento stav zlepšiť.

Riešením je moderná revitalizácia Kuchajdy, ktorá sa zameria na zadržiavanie vody v krajine. Takto zadržaná voda by mala zeleni pomôcť. Na vytvorenie riešenia pripravuje mestská časť v najbližšom období architektonickú súťaž.
Po súťaži sa počíta aj s územným zásahom, čím vzniká príležitosť na rozšírenie alebo zlepšenie zázemia pre športové a iné celoročné voľnočasové aktivity – hľadáme nápady!

Netradičné športové aktivity sa môžu rozširovať
Duchom športových aktivít je Kuchajda veľmi pestrá časť Nového Mesta. Asi najväčším úletom, ktorý by na Kuchajde nik nečakal, bol Adrenalínový pohár v presnosti pristátia na padáku. Z ďalších športových aktivít sa okrem tradičného slnenia, kúpania, skákania do vody a behania už bežne objavujú workoutové aktivity, cvičenia jógy, špeciálne cvičenia pre tehuľky, tréningy boxerov a iné letné fitnes a bodybuildingové aktivity.
V minulosti lietali nad Kuchajdou okrem vtákov balóny i šarkany, na vode sa plavili okrem labutí a kačíc dračie lode. Na trávnikoch v okolí jazdili deti na poníkoch, naháňali drakov a absolvovali rôzne športové súťaže a hry, a to nielen na MDD.
Stále však existuje viacero druhov športových aktivít, ktorým Kuchajda ešte neposkytuje zázemie, hoci by mohla. Preto je dôležité, aby sa do plánovania verejných priestorov zapojili všetci, ktorí môžu verejný priestor okolo Kuchajdy obohatiť a prispôsobiť ho aj svojim záujmom či aktivitám, aby priestor Kuchajdy už nebol neláskavý k menšinovým aktivitám. Možné je všeličo. Teraz je to o nápadoch a podnetoch, aké sa podarí zhromaždiť pre súťažiacich architektov.

Chceme moderný verejný priestor, aký bežne nebýva
Kuchajda je známa aj množstvom kultúrnych a spoločenských aktivít od letného kina, Kultúrneho leta, cez ohňostroje, vatry, až po podujatia občianskych združení. Lebo v dnešnom svete Kuchajda už nie je len priestorom na fyzické aktivity, je to aj mediálny priestor. Ľudia na Kuchajde produkujú rôzne umelecké, náladové a emocionálne zaujímavé fotky, vznikajú tu svojky, videá či livestreamy.
Vítaný je aj kultúrno-estetický druh podnetov a nápadov. Chceme, aby Kuchajda bola ešte krajšia a láskavejšia ku všetkým svojim návštevníkom – k tým, ktorí sa na Kuchajde realizujú fyzicky, ale aj k tým, ktorí sa tam chcú realizovať duševne.

Zapojte sa do verejného plánovania priestorov
Referát pre participáciu verejnosti bude ešte do 12. 2. 2017 oslovovať športové komunity a jednotlivých občanov, aby pomenovali svoje potreby a prispeli svojimi postrehmi alebo nápadmi k zlepšeniu športových a rekreačných funkcií Kuchajdy. Kto sa ešte chce zapojiť do plánovania verejných priestorov, môže si dohodnúť individuálne stretnutie e-mailom na participacia@banm.sk alebo telefonicky na čísle 0905/340 394. Pracovníci referátu po dohode prídu za vami. Zmapované podnety sa tak dostanú do podkladov súťaže.

O vaše názory a podnety sa môžete podeliť aj online - prostredníctvom dotazníka do nedele 19. februára 2017. Dotazník nájdete a môžete vyplatniť tu: pr.banm.sk/liferay/vyplnte-dotaznik1


Ďakujeme! 

Lukáš Bulko, Miroslav Švec


(vyšlo v HLASE NOVÉHO MESTA, vydanie 1-2 2017, celý časopis nájdete aj na stránke: http://www.banm.sk/data/att/8321.pdf)


Vytvorené: 16.02.2017 08:53, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore