Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Príkazy starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v roku 2014

 

 Vytvorené: 30.04.2015 08:45, webman