Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prieseky drobných porastov v lokalite Stará Vajnorská - pri železnici

22.02.2017 - Podaním zo dňa 20. 02. 2017 oznámila spoločnosť Ján Prelec – FEJA, Závod č. 111, 908 72 Závod, poverená spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. na zastupovanie pri vybavovaní povolení na realizáciu výrubov a výsekov drevín, rastúcich v ochranných pásmach plynárenských zariadení a k výrubom a výsekom drevín ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky týchto plynárenských zariadení, v súlade s ustanoveniami § 79 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanoveniami § 47 ods. 4 písm. e)      a ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, oznámila, že v mesiaci marec 2017 bude realizovať prieseky drobných porastov v lokalite Stará Vajnorská - pri železnici, v dĺžke 50 m, širke 4 m o rozlohe 200 m2, v rámci pravidelnej údržby v zákonnom ochrannom pásme plynárenských zariadení.
Mapa


Vytvorené: 22.02.2017 07:01, webman
Hore
Hore
Hore