Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prerušená dodávka vody na Račianskej ulici

12.06.2017 - BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že na Račianskej ulici bude dňa 01.07.2017 v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod. dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle z.č. 442/2002 Z.z., §32, ods. (1), bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody pre pitné účely. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedených uliciach. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za dočasné zníženie komfortu, spôsobené prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.
                                                                                                             
Tel. č. dispečingu BVS, a. s.: 0800 121 333


Vytvorené: 12.06.2017 09:29, webman
Hore
Hore
Hore