Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prerušená dodávka vody na Račianskej ulici - 3. augusta 2017

31.07.2017 - BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že na Račianskej ulici v úseku Kraskova - Šuňavcova a Ursínyho v úseku Račianska - Sibírska bude dňa 03.08.2017 v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod. dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle z.č. 442/2002 Z.z., §32, ods. (1), bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody pre pitné účely. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach. Za dočasné zníženie komfortu, spôsobené prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.
                                                                                                            
Tel. č. dispečingu BVS, a. s.: 0800 121 333


Vytvorené: 31.07.2017 14:11, webman
Hore
Hore
Hore