Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Prehľad žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia

Prehľad žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia k 31.3.2022
Rok 2021 
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia v roku 2020
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia v roku 2019
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia v roku 2018
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia v roku 2017
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia v roku 2016


Vytvorené: 31.01.2018 09:47, webman