Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Prehľad príjmov volených zástupcov a funkcionárov samosprávy a riaditeľa kancelárie starostu

Uznesením č. 03/24 Miestne zastupiteľstvo ukladá zverejňovať na internetovej stránke informácie o mzde, plate, alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostí priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, tajomníka miestnej rady, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu, riaditeľa kancelárie starostu, poradcov starostu a miestneho kontrolóra uhrádzaných z rozpočtu MČ Bratislava - Nové Mesto za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Zoznam cez komponentu

Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018


Vytvorené: 04.05.2015 14:26, webman
Hore
Hore
Hore