Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Pracovný program zástupcu starostu Ing. arch. Petra Vaškoviča

Rok 2020


Vytvorené: 07.09.2020 12:37, webman