Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Pozývame vás na prezentáciu projektov a zadaní Participatívneho rozpočtu pre rok 2018

23.10.2017 - Vážení Bratislavčania, srdečne pozývame na Verejnú prezentáciu projektov a zadaní Participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre rok 2018. 
Uskutoční sa vo štvrtok 26.10.2017 v budove Konskej železnice na Trnavskom mýte o 18:00 h. 
Tento rok dostanú obyvatelia mestskej časti príležitosť vybrať až zo 63 návrhov! Jedná sa o komplexný súbor zámerov zahŕňajúci klúčové miestne rozvojové aktivity (od 11 občianskych projektov, cez 7 zadaní celomestského významu, 24 lokálnych zadaní, 6 priorít, až po 15 potenciálnych investícií mimo kompetencie úradu). Vo verejnom hlasovaní, ktoré prebehne 2.11 – 13.11.2017 budú môcť obyvatelia rozhodnúť o prostredí, v ktorom žijú v rozmere, aký je na Slovensku jedinečný.

Tešíme sa na vás!


Vytvorené: 23.10.2017 13:23, Borčin Ján