Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Pozývame vás na Noc lampiónov 2019. V sobotu 16. novembra v parku Jama

Pozývame vás na Noc lampiónov 2019. V sobotu 16. novembra v parku Jama
10.10.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vás pozýva na
NOC LAMPIÓNOV
Kedy? V sobotu 16. novembra 2019 od 16.00 h
Kde? V parku JAMA (Kalinčiakova ul./Odbojárov)

Rozžiarme spolu Nové Mesto!

Program:  VSTUP ZDARMA. TEŠÍME SA NA VÁS


Vytvorené: 06.11.2019 14:23, Borčin Ján