Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Pozývame vás na Čarovné Vianoce v Novom Meste! V sobotu 14. decembra v Dome kultúry Kramáre

Pozývame vás na Čarovné Vianoce v Novom Meste! V sobotu 14. decembra v Dome kultúry Kramáre
19.11.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto pozývajú deti a rodičov na ČAROVNÉ VIANOCE 2019 V NOVOM MESTE.
Sviatočné popoludnie plné zábavy a prekvapení!
Kedy? Sobota 14. decembra od 15.00 hod.
Kde? Dom kultúry Kramáre na Stromovej ulici č. 18.


Program:
VSTUP JE ZDARMA. Tešíme sa na vás!


Vytvorené: 17.12.2019 08:06, Borčin Ján