Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pozvánka na akciu Športom a hudbou k sebe a k svetu

Pozvánka na akciu Športom a hudbou k sebe a k svetu
13.04.2018 -

Pozývame vás na benefičné športovo-kultúrne podujatie s názvom ŠPORTOM A HUDBOU K SEBE A K SVETU. Uskutoční sa 19. apríla od 9.00 do 17.00 hod. v areáli Domova sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici č. 6 v Bratislave. V dopoludňajších hodinách si od 9.00 h. si v rámci športového bloku zahrajú priateľské turnaje v stolnom tenise a stolnom futbale klienti a klientky bratislavských zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Od 13.00 hod. sa začne kultúrna časť podujatia: Športom a hudbou k sebe a k svetu - program

Cieľom podujatia je:

- posilnenie partnerských vzťahov medzi jednotlivými poskytovateľmi sociálnych služieb ľuďom bez prístrešia a to nie len medzi neziskovými organizáciami,

- posilnenie a scitlivovanie susedských vzťahov s miestnou komunitou občanov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorí sa v najväčšej miere stretávajú s klientmi zariadení pracujúcimi s ľuďmi bez prístrešia, keďže strešné neziskové organizácie sú situované vo veľmi úzkej blízkosti tejto mestskej časti,

- aktivizácia sociálne odkázaných ľudí bez prístrešia k zmysluplnejšiemu tráveniu voľného času.

Počas celého dňa bude možné prezrieť si sociálne zariadenie Domova sv. Jána z Boha, zoznámiť sa s činnosťou organizácií pracujúcich s ľuďmi bez prístrešia, zapojiť sa do sprievodných športových disciplín.

Podujatie sa koná pod záštitou Mgr. Rudolfa Kusého, starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.Vytvorené: 13.04.2018 12:32, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore