Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pozvánka na 1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - vo štvrtok 6. decembra o 9.00 hod.

05.12.2018 - Vo štvrtok 6. decembra 2018 (štvrtok) o 9.00 hod. sa bude konať 1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Uskutoční sa v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej ulici č. 21 v Bratislava.

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Príhovor starostu
5. Záver


Vytvorené: 05.12.2018 13:48, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore