Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

POZOR, ZMENA! Miestny úrad dočasne ruší stránkové hodiny, oddelenia v prípade potreby kontaktujte telefonicky alebo mailom

POZOR, ZMENA! Miestny úrad dočasne ruší stránkové hodiny, oddelenia v prípade potreby kontaktujte telefonicky alebo mailom
16.03.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje občanov, že v súvislosti s vytvorením podmienok na spomalenie šírenia koronavírusu pristupuje k dočasným úpravám režimu fungovania Miestneho úradu na Junáckej ulici č. 1.
  • Rušia sa stránkové hodiny miestneho úradu, t.j. všetky oddelenia s výnimkou podateľne, pokladne, osvedčovania podpisov a ohlasovne trvalého pobytu budú pre verejnosť uzatvorené.
  • Podateľňa funguje denne pondelok až piatok od 8.00 o 11.00.
  • Pokladňa a osvedčovanie podpisov funguje v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 10.00.
  • Ohlasovňa pobytu funguje v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 11.00.
  • Do podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a na osvedčovania podpisov (nachádzajú sa na prízemí) prichádzajte iba v prípade dobrého zdravotného stavu, s rúškou na tvári (alebo s adekvátnou ochranou) a do miestnosti vstupujte po jednom.

  • Oddelenia úradu kontaktujte telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailov: https://www.banm.sk/miestny-urad/.
  • V prípade, že budete potrebovať služby matriky, kontaktujte ich telefonicky alebo e-mailom, budú vás informovať o ďalšom postupe: https://www.banm.sk/matricny-urad.
  • O ďalších prípadných obmedzeniach vás budeme včas informovať. Podľa vývoja situácie je možné predĺženie upraveného režimu prevádzky miestneho úradu.
Ďakujeme za pochopenie!

Príkaz prednostu: príkaz prednostu č.2_2020 - koronavirus


Vytvorené: 30.04.2020 12:39, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore