Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pozor, hrozia požiare! V lesoch platí až do odvolania zákaz zakladať oheň

Pozor, hrozia požiare! V lesoch platí až do odvolania zákaz zakladať oheň
11.06.2021 - Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy až do odvolania vyhlásil na území Bratislavy - na lesných pozemkoch a v ich okolí (v ochrannom pásme 50 metrov od hranice lesa) - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. 
Počas tejto doby sa zakazuje:
  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na mieste so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň tam, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
Pozor! Podľa informácií Mestských lesov Bratislava aktuálne nie je možné zakladať oheň ani na vyhradených miestach: http://www.ba-lesy.sk/msp/id_osnovy=4972&p1=4972?fbclid=IwAR1b4b4ktZJJhsiFdDHM9wwK4F3mnRywZryTsbR8XlOL28u1qG9rumc_9WQ


Vytvorené: 11.06.2021 13:44, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore