Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Pozemky mestskej časti Bratislava - Nové MestoVytvorené: 15.04.2015 10:46, webman