Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Potravinová pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi. Kde a kedy si môžu vyzdvihnúť vo februári balíčky

Potravinová pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi. Kde a kedy si môžu vyzdvihnúť vo februári balíčky
13.02.2019 - Slovenský Červený kríž bude v mesiaci február 2019 opäť distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí v poberajú dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto potravinové balíky vyzdvihnúť nasledovne: 
Utorok 19. 2. 2019, 10.00 – 11.00 h, Sociálna výdajňa, Šancova 112, Bratislava budova Tržnice, 1. poschodie
Štvrtok 21. 2. 2019, 10.00 – 11.00 h, Sociálna výdajňa, Šancova 112, Bratislava budova Tržnice, 1. poschodie


K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom


Vytvorené: 13.02.2019 09:08, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore