Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Poslanci

Digitálne zastupiteľstvo - profily poslancov, prehľad hlasovaní, členstvo v komisiách, účasť na rokovaniach

Poslanci zvolení v predchádzajúcich volebných obdobiachVytvorené: 28.12.2009 18:02,