Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Poplatok za detské jasle nebude rodičom od 10. marca až do odvolania účtovaný

Poplatok za detské jasle nebude rodičom od 10. marca až do odvolania účtovaný
25.03.2020 - Vážení rodičia, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vzhľadom na opatrenia proti šíreniu koronavírusu pristúpila od 10. marca 2020 k zatvoreniu prevádzky zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej č. 11 – detských jaslí. Z dôvodu tohto opatrenia vás chceme informovať, že poplatok za starostlivosť o dieťa vám od 10. marca 2020 nebude až do odvolania účtovaný. Bližšie informácie vám poskytneme na mobilnom čísle 0918 693 986 v pracovné dni od 9.00 do 15.00 hod.

V zmysle zmluvy o poskytovaní sociálnej služby čl. VI. bod. 9:
Ak je zariadenie zatvorené počas celého kalendárneho mesiaca, prijímatelia/prijímateľ neplatia/neplatí žiadnu úhradu za sociálnu službu podľa tejto zmluvy. Ak je zariadenie zatvorené len v určitých pracovných dňoch kalendárneho mesiaca, zo sumy úhrady uvedenej v odseku 5 tohto článku sa za sociálnu službu poskytovanú v takomto kalendárnom mesiaci prijímateľom/prijímateľovi odpočíta pomerná časť sumy úhrady uvedenej v odseku 5 tohto článku za tie pracovné dni, v ktorých je zariadenie zatvorené; prijímatelia/prijímateľ v takom prípade poskytovateľovi platia/platí zníženú sumu úhrady uvedenej v odseku 5 podľa tejto vety.

V najbližšom čase budeme rodičov informovať aj o poplatkoch v materských a základných školách.


Vytvorené: 25.03.2020 11:11, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore