Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Polyfunkčný komplex Kominarca

Názov akcie: Polyfunkčný komplex Kominarca
Navrhovateľ: ACS Kominárska, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Zámer:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-objekt-kominarca

Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA/SEA

  1. Oznámenie pre občanov zo dňa 14.05.2019
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
  1. Oznámenie o začatí územného konania zo dňa 28.04.2020
  2. Zverejnenie návrhu na začatie územného konania


Vytvorené: 15.05.2019 09:57, webman
Hore
Hore
Hore