Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Polyfunkčný komplex Fenix Park Bratislava

Názov akcie: Polyfunkčný komplex Fenix Park Bratislava
Navrhovateľ: WIGRO TRADE CENTER a. s. , Jašíkova 2, 821 03  Bratislava 8
Zámer:https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcny-komplex-fenix-park-bratislava

Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA/SEA)
  1. Stanovisko k zámeru zo dňa 04.01.2018
  2. Oznámenie pre občanov zo dňa 08.12.2017
  3. Oznámenie pre občanov o rozsahu hodnotenia zo dňa 27.04.2017
  4. Informácia občanom o rozhodnutí o posudzovaní zámeru v zmysle Z. č. 24/2006 Z. z. zo dňa 14.12.2016
  5. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 10.10.2016
  6. Stanovisko Mestskej časti k zámeru zo dňa 24.10.2016


Vytvorené: 27.10.2016 10:37, webman