Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Plánujete sobáš? Nové Mesto ponúka bezplatné termíny na rok 2021

Plánujete sobáš? Nové Mesto ponúka bezplatné termíny na rok 2021
11.01.2021 - Nové Mesto má schválený plán sobášnych obradov na rok 2021. Ide o sobotné termíny v obradnej sieni v budove bývalej Konskej železnice na Krížnej ulici, vždy dva v každom mesiaci, počas ktorých zástupcovia mestskej časti sobášia snúbencov s trvalým pobytom aspoň jedného z nich v Novom Meste bezplatne. Prvý termín je vždy v prvej polovici mesiaca, druhý v druhej polovici.
Obradná sieň v historickej budove Konskej železnice však láka aj snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Novom Meste – tí platia za sobáš mestskej časti poplatok 100 eur, v prípade cudzincov je to poplatok 200 eur. Tieto správne poplatky sú príjmom mestskej časti a hradia sa z nich aj drobné darčeky pre novomanželov, ako ozdobná blanketa na sobášny list, gravírované pero s logom mestskej časti a kvietok pre novomanželku.
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a s ňou súvisiace mimoriadne opatrenia treba pri sobáši počítať s personálnymi a organizačnými obmedzeniami. Sobáše sa uzatvárajú iba v zákonnom stanovenom počte šiestich prítomných (snúbencov, svedkov, starostu či poslanca a matrikárky) a pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení. Ak plánujete svadbu v Novom Meste a potrebujete viac informácií, kontaktujte priamo Matričný úrad na Junáckej ulici č. 1: 02/49 253 263, dôležité informácie nájdete aj na stránke: http://www.banm.sk/matricny-urad/.

Plán sobášnych obradov na rok 2021
Január – 16.1., 30.1.
Február – 13.2., 27.2.
Marec – 13.3., 27.3.
Apríl – 10.4., 24.4.
Máj – 15.5., 29.5.
Jún – 12.6., 26.6.
Júl – 10.7., 24.7.
August – 14.8., 28.8.
September – 11.9., 25.9.
Október – 9.10., 23.10.
November – 6.11., 20.11.
December – 4.12., 18.12.
(Bezplatné termíny pre snúbencov s trvalým pobytom v Novom Meste)


Vytvorené: 11.01.2021 08:50, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore