Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Plánujete sobáš? Nové Mesto ponúka bezplatné termíny na rok 2020

Plánujete sobáš? Nové Mesto ponúka bezplatné termíny na rok 2020
07.11.2019 - Nové Mesto má schválený plán sobášnych obradov na rok 2020. Ide o sobotné termíny v obradnej sieni v budove bývalej Konskej železnice na Krížnej ulici, vždy dva v každom mesiaci, počas ktorých zástupcovia mestskej časti sobášia snúbencov s trvalým pobytom aspoň jedného z nich v Novom Meste bezplatne. Prvý termín je vždy v prvej polovici mesiaca, druhý v druhej polovici. V ponuke sú aj atraktívne termíny, ktoré môžu mať pre niekoho „magický“ význam ako 22.2.2020 či 10.10.2020.
Obradná sieň v historickej budove Konskej železnice však láka aj snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Novom Meste – tí platia za sobáš mestskej časti poplatok 100 eur, v prípade cudzincov je to poplatok 200 eur. Tieto správne poplatky sú príjmom mestskej časti a hradia sa z nich aj drobné darčeky pre novomanželov, ako ozdobná blanketa na sobášny list, gravírované pero s logom mestskej časti a kvietok pre novomanželku.
Novomestský Matričný úrad vykoná ročne zhruba 150 sobášnych obradov, z toho minimálne tretina sú snúbenci bez trvalého pobytu v našej mestskej časti.
Ak plánujete svadbu v Novom Meste a potrebujete viac informácií, nájdete ich na stránke: www.banm.sk/matricny-urad/ , alebo kontaktujte priamo Matričný úrad na Junáckej ulici č. 1: 02/49 253 263.

Plán sobášnych obradov na rok 2020:
Január – 11.1., 25.1.
Február – 1.2., 22.2.
Marec – 14.3., 28.3.
Apríl – 4.4., 25.4.
Máj – 16.5., 30.5.
Jún – 6.6., 27.6.
Júl – 11.7., 25.7.
August – 8.8., 22.8.
September – 5.9., 19.9.
Október – 10.10., 24.10.
November – 7.11., 21.11.
December – 5.12., 19.12.
(Bezplatné termíny pre snúbencov s trvalým pobytom v Novom Meste)


Vytvorené: 07.11.2019 11:46, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore