Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pilotný projekt k zberu triedeného odpadu v lokalite Brečtanová, horná Vančurová, Slanec

09.01.2018 - V rámci pilotného projektu vykoná magistrát HM SR Bratislava v spolupráci s mestskou časťou prostredníctvom OLO a.s. zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu - papier, plasty, sklo,  pre obyvateľov z rodinných domov v lokalite Brečtanová, Horná Vančurová, Slanec a to prostredníctvom dočasného pristavenia zberných nádob alebo vozidla na triedený zber v dňoch 27.1.2018 a 24.2.2018 od 8.00- 12.00 hod.
Bližšie informácie


Vytvorené: 09.01.2018 07:33, webman
Hore
Hore
Hore