Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Piešťanská

  • kĺzačka kovováDI-Piešťanská
  • hojdačky v ohrádke 4 ks (2 malé, 2 veľké)
  • preliezka kovová poloblúková 1 ks
  • kôš na odpad 2 ks
  • lavička  parková 1 ks (okrová)
  • kývavé zariadenie (žralok)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:59, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore