Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

PhDr. František Chmelár, predseda Slovenského olympijského výboru

Narodený 4. februára 1946. Pán PhDr. František Chmelár ukončil štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v roku 1974.

    Jeho pracovná kariéra sa začala robotníckou profesiou vo Vagónke Poprad, v roku 1968-69 pôsobil ako učiteľ gymnázia v Kežmarku.

    Po skončení vysokej školy pracoval v oblasti športu , neskôr vo výskume a od r. 1974 na SÚV ČSZTV a SZTK. Tu vykonával rôzne funkcie - metodik, vedúci oddelenia, asistent podpredsedu, podpredseda a vedúci tajomník. V rokoch 1991-96 pracoval na Ministerstve školstva SR ako riaditeľ odboru a riaditeľ sekcie športu, detí a mládeže. V roku 1999 bol zvolený za predsedu Slovenského olympijského výboru, ktorú vykonáva doteraz. 

    Z jeho pracovného zaradenia vyplynula i možnosť zúčastňovať sa prípravy Olympijských hier. Od r. 1988 sa zúčastnil piatich, z nich na dvoch už ako predseda Slovenského olympijského výboru. Okrem športu má osobnú záľubu aj vo výtvarnom umení. Vyhral súťaž v kategórii amatérskych výtvarníkov. 

    Významná organizátorská práca v oblasti rozvoja nášho národného športu a jeho záslužná činnosť vo vrcholnom olympijskom orgáne si zasluhuje ocenenie i našej mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2004.Vytvorené: 11.01.2012 12:35, webman