Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

PhDr. Alena Heribanová, moderátorka

PhDr. Alena Heribanová

Narodená 11. 4. 1955.
    Pani PhDr. Alena Heribanová absolvovala štúdium na Filozovickej fakulte Univerzity Komenského, odbor angličtina – slovenčina, ktoré ukončila v roku 1979. V tom istom roku, i keď práca v médiách nebola jej cieľom, sa zúčastnila veľkého konkurzu na hlásateľku do Slovenskej televízie, kde pôsobí doteraz. Po skončení hlásateľskej kariéry sa začala venovať moderátorskej práci. Moderovala viacero relácií, ktorými si získala sympatie divákov. 

    V súčasnosti svoje moderátorské skúsenosti využíva v úspešnej talkšou „Anjeli strážni“, do ktorej si pozýva známe osobnosti z oblasti kultúry, vedy a športu, predovšetkým zo Slovenska. V roku 2002 absolvovala študijný pobyt v BBC Londýn. Ovláda 3 svetové jazyky.

    Je autorkou kníh „Babinec s Alenou Heribanovou“ a „Vždy s úsmevom“. Úsmev, optimizmus a dobrá nálada, to je pre pani Alenu Heribanovú charakteristické.

    Osobnosť pani Aleny Heribanovej si zasluhuje ocenenie Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2007.

 Vytvorené: 11.01.2012 09:25, webman
Hore
Hore
Hore