Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Petra Klasová Hándlová, riaditeľka Polus City Center

 Pani Petra Klasová Hándlová po skončení Strednej hotelovej školy absolvovala jazykovú školu, diaľkové štúdium v Prahe British University a nadstavbové školy v zahraničí.

    Svoju pracovnú kariéru zameranú na prácu s ľuďmi v oblasti poskytovania služieb začala v roku 1988 v hoteli InterContinental v Prahe na oddelení stykov s verejnosťou. Neskôr prešla viacero zamestnaní vo vedúcich funkciách v Brne a v Prahe. V Prahe v 

    Prvom nákupnom centre Vinohradského pavilónu bola prevádzkovou a výkonnou riaditeľkou po dobu 5 rokov. V roku 2000 prešla do Bratislavy a stala sa výkonnou riaditeľkou spoločnosti TriGranit Bratislava (Management), s.r.o., kde riadi nákupné centrum Polus City Center a administratívne budovy Millenium Tower I. a II.

    Tento mamutí obchodný, kultúrny a administratívny komplex tvorí významnú časť mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Je stánkom nespočetného množstva návštevníkov z celého mesta, ale aj zo širokého okolia. Pani riaditeľka zohladňuje i skutočnosť, že mládež vyhľadáva nákupné centrá, kde trávi veľa času. Preto sa snaží ich nasmerovať na kultúru a vzdelávanie a tak vyvážiť komerčnosť. Z tohoto dôvodu pripravil Polus City Center projekt "Pre naše deti", ktorý budú realizovať v spolupráci s našou mestkou časťou a Radošinským naivným divadlom.

    Pani Klasová Hándlová má veľký podiel na riadení tohto komplexu a preto k jej doterajším oceneniam - Cena udelená Medzinárodnou radou nákupných centier pre Európu a cena udelená Medzinárodnou radou nákupných centier v USA, jej starosta mestskej časti udeľuje - Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostala v roku 2006.

 Vytvorené: 11.01.2012 10:00, webman
Hore
Hore
Hore