Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Participatívny rozpočet: Nahláste do 10. júna aj svoj občiansky projekt

Participatívny rozpočet: Nahláste do 10. júna aj svoj občiansky projekt
10.05.2018 - Chýba vám niečo v Novom Meste? Chcete zlepšiť kvalitu života vo vašom bydlisku, podporiť komunitné aktivity vo vašom okolí alebo prispieť k zlepšeniu služieb samosprávy? Potrebujete prostriedky na vaše aktivity? Využite možnosti, ktoré vám ponúka vaša mestská časť! 
Ak máte nápad, prihláste ho najneskôr do 10. júna 2018 do 23:59 hod. do tohtoročného participatívneho rozpočtu. Projekt môže podať každý občan SR nad 15 rokov. Prihlásené projekty sa musia realizovať na území mestskej časti Bratislava Nové Mesto a jeden projekt môže žiadať sumu maximálne 5 000€.

Viac informácií nájdete na stránke: http://pr.banm.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_wrx2GwJwJ4Pk/282511/4312790


Vytvorené: 31.05.2018 14:03, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore