Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Parkovacie miesto

Čo vybavíte

Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta – vyhradenie parkovacieho miesta môže byť len pre osobné motorová vozidlo kategórie M (vozidlo projektované a konštruované pre prepravu cestujúcich, najviac v 8 sedadlách okrem miesta vodiča) a na parkoviskách alebo pridružených parkovacích pásoch , ktoré sú súčasťou komunikácií III. a IV. kategórie a sú zverené do správy mestskej časti.
Počet vyhradených parkovacích miest je maximálne 50% z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu určenej dopravným značením.

Viac informácií:

Zásady na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Jana Filipková
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk
Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk


Vytvorené: 23.01.2012 15:41, Borčin Ján