Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Parkovacia politika – často kladené otázky

Parkovacia politika – často kladené otázky
11.12.2019 - Nové Mesto je definitívne pripravené zaviesť do parkovania poriadok. Mestská časť má ako jedna z prvých schválené pravidlá pre rezidentské parkovanie. V priebehu roka 2020 ho spustí v pilotnej zóne Tehelné pole. Nový parkovací systém zvýhodní miestnych obyvateľov pred návštevníkmi, prináša poplatky a presne určí, kde sa bude môcť parkovať. Ide o zásadnú zmenu, ktorú logicky sprevádza množstvo otázok. Prinášame vám veľký prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť pred spustením pilotného projektu parkovacej politiky v bratislavskom Novom Meste.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PILOTNOM PROJEKTE

Kde sa bude v Novom Meste platiť za parkovanie?

Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre dočasné parkovanie motorových vozidiel MČ Bratislava-Nové Mesto zaradené do pilotného projektu Tehelné pole. Týka sa to ulíc: Bajkalská – od Trnavskej po Vajnorskú, Bartoškova, Belehradská, Budyšínska, Česká, Družstevná, Hlučínska, Jarošova, Jiskrova, Kalinčiakova, Kominárska, Kováčska, Kukučínova – od Trnavského mýta po Jarošovu, Kukuričná, Kutuzovova, Laskomerského, Mestská, Moravská, Nová, Odbojárov, Osadná, Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna, Príkopova, Rešetkova, Robotnícka, Sadová, Sliezska, Škultétyho, Športová, Tehelná, V.Tegelhoffa, Vajnorská – od Trnavského mýta po Bajkalskú
mat09-priloha01-k-navrhu-vzn-graficke-znazornenie-lokalit-parkovacej-politiky

Odkedy bude platiť rezidenčné parkovanie v pilotnej zóne?

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dočasnom parkovaní motorových vozidiel je platné od 1. decembra 2020. Mestská časť musí dovtedy urobiť obstarávania na možnosť platiť cez SMS, nakúpiť obslužný softvér, ktorý to celé bude riadiť. Súbežne s tým dopravný inžinier upravuje a aktualizuje pôvodný projekt, ktorý následne musí schváliť dopravná komisia na meste. Keď bude na jar vhodné počasie, budeme pokračovať v značení parkovacích miest (biele čiary) a osádzať dopravné značky.


BÝVAM V ZÓNE

Kedy budem pri parkovaní pri mojom dome v zóne zvýhodnený?

V zóne môžete parkovať po celý deň bez obmedzení. Navyše, večer, v čase od 18.00 hod. do 08.00 hod. sú oprávnení v zóne parkovať iba držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet.

Koľko zaplatím za rezidentskú kartu?

1. parkovacia karta na byt – 39,00 eur, 2. parkovacia karta na byt – 150,00 eur, 3. parkovacia karta na byt – 500,00 eur. Ide o ročný poplatok

Čo ak máme v domácnosti štyri alebo viac automobilov?

Na jeden byt je možné vydať maximálne tri rezidentské karty.

Som Novomešťan, trvalý pobyt mám mimo zóny, ale bývam v zóne v podnájme, čo teraz?

Budete si môcť kúpiť tzv. bonusovú parkovaciu kartu za 10 eur na rok. Karta vám umožní parkovať v zóne 2 hodiny denne. Nad rámec týchto dvoch hodín budú pre vás platiť podmienky ako pre návštevníka zóny.

Som Novomešťan, trvalý pobyt mám mimo zóny, ale bývam vo vlastnom byte v zóne, čo teraz?

Ak chcete v zóne pravidelne parkovať, môžete si zakúpiť tzv. abonentskú kartu (1500 eur ročne). Jednému žiadateľovi je možné vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu pre jednu zónu.

Nie som Novomešťan, ale žijem v zóne v podnájme, čo teraz?

Budete platiť tak ako iní návštevníci zóny. Riešením, ako na parkovaní ušetriť, je prihlásiť sa na trvalý pobyt v Novom Meste.

Ako u mňa bude môcť zaparkovať návšteva?

Každý rezident dostane tzv. návštevnícku parkovaciu kartu (bezplatne), ktorá umožní bezplatné dočasné parkovanie v zóne. Na jednu návštevnícku kartu sa bude môcť parkovať 100 hodín ročne (ak je na daný byt vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta), alebo 150 hodín ročne (v prípade, že na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta).

Môžem si auto zaregistrovať na susedu, ktorá nemá auto?

Nie. Inak by hrozilo, že ľudia budú obchádzať limity vozidiel na jeden byt.

Čo ak mám trvalý pobyt v zóne, používam osobné auto napísané na príbuzného, ktorý nemá v zóne trvalý pobyt?

Podmienkou vydania rezidenčnej karty je trvalý pobyt a vzťah k motorovému vozidlu. Ak používate cudzie auto, platia preňho pravidlá ako pre nerezidenta.

Čo ak žijeme s priateľkou, pričom trvalý pobyt v zóne mám ja, auto je písané na ňu?

Podmienkou vydania rezidenčnej karty je trvalý pobyt a vzťah k motorovému vozidlu. Ak používate cudzie auto, platia preňho pravidlá ako pre nerezidenta.

Čo ak žijeme s manželkou, pričom trvalý pobyt v zóne mám ja, auto je písané na ňu?

Je jedno, na koho z manželov je auto zapísané. Vybavíte si rezidentskú kartu.

Čo ak mám v zóne trvalý pobyt a používam firemné auto na súkromné účely/mám ho na operatívny leasing?

Potrebujete potvrdenie od firmy, že auto používate na súkromné účely a následne si vybavíte rezidentskú kartu.

Čo ak používam rôzne služobné autá na súkromné účely?

Potrebujete potvrdenie od firmy, že auto používate na súkromné účely a následne si vybavíte rezidentskú kartu. Ak chcete v rovnakom čase využívať druhú rezidentskú kartu, vybavíte si ju na inú EČV, pričom platíte ako za druhé vozidlo v byte.

Čo ak mám trvalý pobyt v zóne, auto mám v servise a dočasne používam iný automobil?

Držiteľ parkovacej karty je oprávnený požiadať o dočasnú zmenu evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte. Takúto zmenu je možné bez udania dôvodu realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní.


NEBÝVAM V ZÓNE

Som Novomešťan, nebývam v pilotnej zóne a chcem tam zaparkovať?

Budete si môcť kúpiť tzv. bonusovú parkovaciu kartu za 10 eur na rok. Karta vám umožní parkovať v zóne 2 hodiny denne.

Prenajímam byt v zóne, môžem nájomníkom vybaviť rezidenčnú kartu?

Len ak budú mať v byte trvalý pobyt, alebo budú využívať vaše auto, na ktoré bude vydaná rezidenčná karta.

Za akých podmienok a kedy môžu v zóne parkovať ostatní, ktorí nevyužijú ani tzv. návštevnícku kartu?

Doba spoplatnenia v zóne je v čase od 8.00 – 18.00 hod. Za hodinu parkovania zaplatí návštevník 1,50 eur. Mimo tejto doby nebude môcť parkovať v zóne.

Ako budú návštevníci platiť za parkovanie?

Parkovací lístok nebude mať tlačenú podobu, ale iba formu elektronického záznamu v informačnom systéme prevádzkovateľa. Parkovací lístok sa bude dať kúpiť prostredníctvom: 1. internetového rozhrania, vrátane mobilnej aplikácie, 2. SMS správy.

Naša firma sídli v zóne, ako tu môžeme parkovať služobné autá?

Môžete si zakúpiť tzv. abonentskú kartu (1500 eur ročne). Jednému žiadateľovi je možné vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu pre jednu zónu.


PARKOVACIE MIESTA

Mám / chcem vyhradené parkovacie miesto, čo s tým?

Spustením rezidenčného parkovania prestanú platiť staré vyhradené parkovacie miesta a nebudú vydávané nové.

Čo ak som ZŤP a doteraz som mal vyhradené miesto?

Budete ho mať naďalej za rovnakých podmienok.

Kde môže zaparkovať návšteva?

Kdekoľvek. V čase od 8.00 do 18.00 za poplatok 1,5 eura za hodinu. Mimo tohto času len s použitím návštevníckej alebo bonusovej karty.

Kde mám parkovať, ak v zóne pracujem?

Na parkovisku vo vlastníctve zamestnávateľa. Alebo kdekoľvek, pričom v čase od 8.00 do 18.00 zaplatíte 1,50 eura za hodinu.

Budem môcť v zóne parkovať aj na chodníku?

Parkovať sa bude dať len na vyznačených parkovacích miestach.


OSTATNÉ

Ako sa bude platiť na ulici?

Mobilnou aplikáciou, SMS.

Ako sa bude kontrolovať, či má auto zaplatené parkovanie alebo je rezident?

Elektronicky podľa EČV.

Čo sa bude robiť s autami, ktoré porušia pravidlá parkovacej politiky (napr. návštevy parkovať mimo vyhradený čas, nezaplatené parkovanie...)?

Oprávnenie riešiť tieto priestupky má Mestská polícia a štátna polícia.

Bude Nové Mesto jedna zóna, alebo bude rozdelené do viacerých zón?

Zatiaľ je pripravená jedna pilotná zóna. Ďalšie zóny sa pripravujú.

Mám elektrické auto (elektromobil), budú pre mňa platiť rovnaké podmienky?

Pre elektrické vozidlá, s výnimkou hybridných elektrických vozidiel, sa poskytuje zľava 50 % z príslušnej výšky úhrady.

Ak budem vlastniť rezidenčnú kartu v Novom Meste, budem pri parkovaní zvýhodnený aj v iných mestských častiach?

Počíta sa s tým po zavedení celomestskej parkovacej politiky.Posledná aktualizácia: 20.11.2020 09:07
Hore
Hore
Hore