Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

PALMA – objekty sila a zámočníckej dielne

Palma
V Bratislave sa začiatky priemyselnej výroby olejov a tukov v areáli neďaleko Račianskej ulice spájajú s rokom 1920. Časom sa majitelia i názov závodu menili, výroba však ostávala zachovaná. V roku 1958 sa stali tunajšie prevádzky súčasťou podniku Palma. Výroba jedlých tukov a olejov v Bratislave bola ešte po páde socializmu modernizovaná, ale neskôr po zmene majiteľa postupne utlmovaná a v roku 2013 definitívne ukončená. Areálu Palmy dominuje betónové silo vysoké vyše 50 metrov, zložené z 18 monolitických valcových zásobníkov usporiadaných v troch radoch za sebou, ktoré slúžilo na uskladnenie semien repky olejnej a slnečnice. Bolo postavené v roku 1963 v rámci modernizácie podniku. V rovnakom čase vznikla aj budova zámočníckej dielne. Dvojpodlažný objekt je dodnes zastrešený pôvodnou železobetónovou sedlovou strechou so zaujímavými architektonickými detailmi. Urbanistická štúdia komplexnej revitalizácie brownfieldu Palma so začlenením týchto objektov do nového urbanistického konceptu počíta, zachovaný tak zostane tunajší genius loci.

Foto: spol. CORWIN SK a.s.Posledná aktualizácia: 16.03.2023 09:43
Hore
Hore
Hore