Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

PaedDr. Mária Mračnová, športovkyňa

PaedDr. Mária Mračnová
 Pani PaedDr. Mária Mračnová je od roku 1970 absolventkou Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Ovláda jazyk anglický, ruský a maďarský. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala pracovať v knižnici Fakulty telesnej výchovy a športu a od roku 1972 až do roku 1999 pôsobila ako asistentka na Katedre telesnej výchovy Chemicko-technologickej fakulty SVŠT.

    Menovaná sa už počas štúdia na strednej škole zaoberala tréningom atletických disciplín, najmä v skoku do výšky. Počas vysokoškolského štúdia postupovala výkonnostne až na úroveň reprezentácie a dosiahla mnohé významné úspechy na domácej a medzinárodnej úrovni. Napríklad v roku 1965 na Svetovej univerziáde dosiahla štvrté miesto, v roku 1966 na Majstrovstvách Európy taktiež štvrté miesto, na OH v Mexiku v roku 1968 šieste miesto, v roku 1969 v Aténach získala bronzovú medailu, v roku 1974 v Ríme ôsme miesto a v roku 1976 v Montreále štvrté miesto. Pravda, všetky jej víťazstvá nemožno vymenovať.

    Pani Mračnová mala a i dnes má významný podiel na funkcionárskej činnosti. Z množstva významných funkcií možno spomenúť napr. členstvo v Čsl. olympijskom výbore, členstvo vo výkonnom výbore Čsl. olympijskej akadémie. V roku 1990 až 1995 bola predsedníčkou Olympijskej spoločnosti Slovenska, v roku 1992 bola predsedníčkou prípravného výboru na založenie Slovenského olympijského výboru. Pri voľbách sa vzdala kandidatúry na miesto predsedu tohto výboru v prospech profesora Černušáka.

    Ona sa stala podpredsedníčkou teraz už tretie volebné obdobie. Z týchto funkcií jej vyplývali mnohé náročné úlohy v rôznych komisiách a inštitúciách. Napríklad v roku 1996 bola vedúcou Misie prvej účasti Slovenskej republiky na storočnicových Olympijských hrách v Atlante, ktoré boli najúspešnejšie v našej histórii.

    Pani Mračnová je nositeľkou niekoľko vyznamenaní, napr. Majster športu, Zaslúžilý majster športu, Trofej medzinárodného výboru za jednotu olympijského hnutia. Významná športová a funkcionárska činnosť pre rozvoj športu si zasluhuje Verejné uznanie Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, ktoré jej udeľuje starosta mestskej časti v roku 2006.Vytvorené: 11.01.2012 11:28, webman
Hore
Hore
Hore