Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oznámenie o zmene a predĺžení platnosti rozhodnutiaVytvorené: 08.04.2021 08:08, webman