Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznámenie o vstupe na pozemok

Oznámenie o vstupe na pozemok
22.07.2020 - Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje vstup na pozemok z dôvodu plánovanej rekonštrukcie energetických zariadení VN, ktoré sa budú realizovať v rámci vlastnej investičnej akcie „BA_ES Ž.Majer, 2.st,rek. VN212,411,VNK", ulice: Horská, Pri bielom kríži, Račianska, Nobelova.
Realizácia je plánovaná v termíne od 07.08.2020 a potrvá najneskôr do 15.11.2020 v rozsahu podľa priloženej situácie.
Prípadné škody, spôsobené činnosťou zhotoviteľa, ktoré nebudú uvedené do pôvodného stavu, budú po ukončení všetkých prác na dotknutom pozemku uhradené zhotoviteľom stavby. Výška spôsobených škôd bude komisionálne vyčíslená za účasti poškodeného.


Vytvorené: 22.07.2020 14:26, webman
Hore
Hore
Hore