Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznámenie o verejnom prerokúvaní návrhu Územného plánu zóny Jelšová

30.11.2016 - Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie prerokovania návrhu Územného plánu zóny Jelšová, ktoré sa uskutoční v termíne od 29.11.2016 do 31.01.2017.
V uvedenom termíne je návrh ÚP Zóny Jelšová vystavený vo vstupnej hale Miestneho úradu MČ Bratislava Nové Mesto a na internetovej stránke www.banm.sk.
Informácie je možné získať u pracovníkov miestneho úradu, kancelárie č. 320, 321, 322 a 323. Písomné pripomienky k návrhu môžete zasielať do 31.01.2017.
Stretnutie s občanmi, dotknutými fyzickými a právnickými subjektmi sa uskutoční dňa 08.12.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Dome Kultúry na Stromovej ulici v Bratislave.
Bližšie informácie


Vytvorené: 30.11.2016 09:20, webman
Hore
Hore
Hore