Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oznámenia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytvorené: 31.03.2021 14:04, webman