Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oznámenia o začatí konania o ochrane prírody 2004-2009


Číslo: Star- 3157/2004
Číslo: Star - 994/2009
Číslo: Star - 928/2008
Číslo: Star - 916/2008
Číslo: Star - 91/2008
Číslo: Star - 90/2008
Číslo: Star - 891/2008
Číslo: Star - 890/2008
Číslo: Star - 847/2008
Číslo: Star - 809/2008
Číslo: Star - 779/2008
Číslo: Star - 777/2008
Číslo: Star - 737/2009
Číslo: Star - 677/2008
Číslo: Star - 670/2008
Číslo: Star - 657/2009
Číslo: Star - 654/2008
Číslo: Star - 612/2005
Číslo: Star - 577/2009
Číslo: Star - 573/2009
Číslo: Star - 570/2009
Číslo: Star - 570/2008
Číslo: Star - 479/2009
Číslo: Star - 478/2009
Číslo: Star - 45/2007
Číslo: Star - 428/2008
Číslo: Star - 423/2008
Číslo: Star - 420/2008
Číslo: Star - 415/2005
Číslo: Star - 40/2008
Číslo: Star - 387/2005
Číslo: Star - 3151/2007
Číslo: Star - 3101/2006
Číslo: Star - 2957/2008
Číslo: Star - 2914/2004
Číslo: Star - 2913/2008
Číslo: Star - 2836/2008
Číslo: Star - 2829/2009
Číslo: Star - 2784/2006
Číslo: Star - 273/2009
Číslo: Star - 272/2009
Číslo: Star - 271/2009
Číslo: Star - 2655/2009
Číslo: Star - 2641/2006
Číslo: Star - 2636/2008
Číslo: Star - 2611/2008
Číslo: Star - 2578/2008
Číslo: Star - 2522/2009
Číslo: Star - 2512/2006
Číslo: Star - 2385/2008
1 2 »


Vytvorené: 11.04.2014 09:07, Tettinger Marek