Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznam pre obyvateľov Brečtanovej ul.

22.05.2017 - Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na Brečtanovej ulici, spoločnosť OLO a.s. umiestnila pre obyvateľov menovanej ulice náhradné 1100 l zberné nádoby, aby bol do ukončenia prác zabezpečený odvoz komunálneho odpadu zo stanovíšť. Prosíme obyvateľov, aby komunálny odpad dočasne vkladali do 1100 l zberných nádob. Nádoby pri rodinných domoch budú vyprázdnené po ukončení stavebných prác, ihneď ako bude komunikácia pre našu zvozovú techniku prejazdná.
Umiestnenie 1100 l zberných nádobZačiatok Brečtanovej ul.


Vytvorené: 22.05.2017 11:51, webman
Hore
Hore
Hore