Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Oznam pre občanov

12.04.2019 - Vážení občania,
dňa 15.4.2019 budú skrátené stránkové hodiny oddelenia hospodárskeho a finančného na úseku daní a poplatkov do 14:00 hod. z dôvodu technicko – organizačného zabezpečenia konania volieb do Európskeho parlamentu a I. zasadnutia okrskových volebných komisií.


Vytvorené: 12.04.2019 11:42, webman