Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Otvorené Nové Mesto

Transparentnosť hospodárenia mestskej časti a otvorenosť smerom k verejnosti je jednou z absolútnych priorít novomestskej samosprávy:
80 krokov pre transparentnú Bratislavu - Nové Mesto - projekt je výsledkom snahy samosprávy zlepšiť situáciu v oblasti nakladania s verejnými peniazmi a majetkom. 

64-Home-2Už uplynulom období bolo prijatých viacero opatrení, ktoré vniesli do tohto prostredia viac svetla a jasné pravidlá. Tie znemožňujú, aby sa obecné byty prideľovali za pochybných okolností. Sprísnili sa pravidlá pri prenájme obecných bytov. Pri predaji nehnuteľností, ktoré má mestská časť Nové Mesto vo svojej správe, sa postupuje prostredníctvom transparentnej dražby – práve tá vytvára rovnaké podmienky pre všetkých kupujúcich a pre úrad vytvára šancu na maximalizáciu zisku z predaja.

64-Text-DocumentsBratislava – Nové Mesto skončila v roku 2011 medzi desiatimi najlepšími samosprávami v otvorenosti pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Dôležitým posunom v rámci ďalšieho otvárania sa verejnosti bolo aj spustenie novej webovej stránky www.banm.sk, na ktorej sú dostupné všetky dôležité informácie o úrade a jeho činnosti. Jej súčasťou je aj webová aplikácia, vďaka ktorej sú všetky dokumenty (zmluvy, faktúry, objednávky) k dispozícii v miere výrazne nad požiadavky stanovené zákonom:
V rámci protikorupčnej stratégie mestská časť pristupuje aj k úprave smerníc a všeobecne záväzných nariadení tak, aby minimalizovali riziko korupcie na úrade.
 
64-Address-Book-5Pomôžte riadiť hospodárenie mestskej časti aj vy. Máte tip, ako, koľko a kde ušetriť? Ako čo najmenej minúť pri verejnom obstarávaní? Vaše podnety, návrhy, komentáre a pripomienky posielajte na e-mailovú adresu: setrime@banm.sk.Narazili ste na neetické konanie, konflikt záujmov, či korupciu v súvislosti s fungovaním úradu, prípadne na niektorej z inštitúcií zriadených Miestnym úradom Bratislava – Nové Mesto? Dajte nám o tom vedieť! Ďakujeme!


 


Vytvorené: 26.07.2012 21:31, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore