Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Otvárame Územný plán zóny Zátišie – Hattalova

Otvárame Územný plán zóny Zátišie – Hattalova
28.05.2024 -

Na základe množstva podnetov a pripomienok od obyvateliek a obyvateľov počas minuloročného verejného prerokovania návrhu Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova, sme sa rozhodli pristúpiť k stiahnutiu uvedeného návrhu. Pripravíme nový návrh územného plánu tejto zóny, ktorý v plnom rozsahu nahradí ten predchádzajúci.

Nový návrh bude zohľadňovať pripomienky verejnosti smerujúce k zachovaniu súčasného charakteru územia, ako aj požiadavky hlavného mesta na riešenie stabilizovaných území.

O začatí prerokovania návrhu Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova vás budeme včas informovať.Posledná aktualizácia: 03.06.2024 08:51
Hore
Hore
Hore